My journey

lördag 13 oktober - En sådan dag där jag hatar dig extra mycket.

Idag är det en sådan dag där jag gräver ner mig. En sådan dag där jag vaknade svettig av panik. 

Jag kommer aldrig kunna blir bra igen efter vad du gjorde med mig. 

Jag hatar dig. Du är ett monster.

Jag hatar dessa dagar som påminner mig om precis allting. 

Jag kan inte fokusera, knappt tänka. 

Varför gjorde du så mot mig. 

Det smärtar mig att du än idag lever fritt i samhället utan några konsekvenser. 

Jag är den som får gå på möten för psykisk ohälsa, få medicin för att lugna ner mig, ha blickar på mig som om det är något fel på mig. 

Pga dig.

Jag hatar dessa dagar. Smärtan den medför.

Jag hatar dig. 

 

..

Lämna gärna en kommentar om du har funderingar, åsikter eller egna upplevelser som du vill ventilera. 

 

 

Tack för mig! 

Mardrömmar

Den värsta sorten av drömmar - det kan nog alla som haft det intyga. Sedan är det en definitionsfråga på hur dem påverkar en efter man vaknat. Jag är en av dem som vaknar upp helt blöt av svett och panikslagen. Jag har såna drömmar som känns verkliga. Som om man faktiskt är där. Man kan nästan känna hur någon nuddar en. Jag har mardrömmar efter verkliga händelser som spelas om och om igen. Jag har inte mardrömmar efter tv-spel eller skräckfilm.  

Låt mig förklara. I början drömde jag enbart om det jag var med om och jag drömde om just 1 person som var där. Nu drömmer jag om det jag var med om fast personen är utbytt mot en annan i min familj. Och eftersom drömmarna känns så pass verkliga som dem gör så går jag runt med en rädsla för den familjemedlemmen i vaket tillstånd. 

Jag kan även drömma att den jag träffar/dejtar är personen i drömmen som utför samma handling men på ett annorlunda sätt. Vilket i sin tur leder till att jag säger upp kontakten med den jag precis börjat gilla för jag har istället skapat en rädsla mot personen. 

När mardrömmarna påverkar ens vakna tid då anser jag att det är allvarligt. När dem får en att inte vilja sova. Man gör allt för att vara vaken, om man råkar somna omedvetet och vaknar så är "somna om" inget alternativ. 

Det är inte ovanligt att man drömmer på det här sättet och blir påverkad på det här sättet om man blivit utsatt. Ex, sexuellt. Det är vanligare än man tror och man ska våga prata om det.

Vad gör man åt detta? Jag har inget svar på det faktiskt. Jag har en psykolog att prata med och analysera. Jag har en läkare som analyserar mitt mående i vaket tillstånd. Båda dem får skriva ut medicin om så behövs. Jag har en arbetsterapeut som hjälper mig att strukturera vardagen, ger mig råd och tips om sömn, och hur jag ska fylla dagtiden för att bli så trött att jag somnar självmant. Får även hjälp med hur jag inte ska påverka mitt barn så mycket, då ett barn känner av mer än vad vi tror. Finns ingen riskzon i mitt fall, mitt barn mår bra och vi har det bra. 

Drömmar är trots allt en del av minnet. Det är svåra att göra sig av med och styra. 

Jag fokuserar väldigt mycket nu på att vilja sova och hantera sömn. För det är något jag kan påverka. 

Har du mardrömmar? Har du haft?

 

..

Lämna gärna en kommentar om du har funderingar, åsikter eller egna upplevelser som du vill ventilera. 

 

Tack för mig! 

information om LSS - Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

"Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS." - 1177

Tre bedömningsgrunder

Du kan ansöka om stöd om du har

1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

 

10 olika typer av hjälp:

1. Rådgivning och personligt stöd - av landstinget av exempel kurator, psykolog, dietist eller arbetsterapeut. 

2. Personlig assistans - Ansöks från kommunen (lss) eller hos försäkringskassan om man behöver hjälp med sin personliga hygien, att äta, att klä av och på sig, eller annan hjälp förutsatt att den som hjälper dig känner dig väl. Du kan även få hjälp med förflyttningar, matlagning eller för att kunna utöva fritidsaktiviteter eller arbete. Barn och vuxna kan få detta.

3. Ledsagarservice - För att underlätta kontakten med andra och delta i samhällslivet.  Ger dig möjlighet att delta i dina fritid- eller kulturintressen. Denne kan följa med på resan hemifrån och till simhallen, vänta på att du är klar och sedan följa med hem igen, sedan är det skilda vägar. 

4. Kontaktperson- Fungerar som en kompis som du kan ha kontakt med eller göra saker tillsammans med på din fritid. En kontaktperson kan ge dig möjlighet till att göra saker du själv vill ex gå på bio. Man själv har stort inflytande på vem som blir ens kontaktperson.

5. Avlösarservice i hemmet - Innebär att den annan person tillfälligt övertar omvårdnaden av ett barn eller vuxen med funktionsnedsättning från föräldrar, anhöriga eller andra närstående. På så sätt får de tid för sig själva och för att uträtta saker utanför hemmet.  Detta ska kunna användas som en regelbunden insats och oförutsedda situationer. 

6. korttidsvistelse utanför hemmet - Innebär att man under några dygn eller någon vecka per månad kan vistas i ett korttidshem. Tanken är att få miljöombyte, avkoppling och möjlighet till personlig utveckling. För den som är ung och bor hemma kan det vara ett sätt att förbereda sig på att så småningom bo själv. Detta ska kunna användas som en regelbunden hjälp och oförutsedda händelser. 

7. Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år- Samma sak som nr6 fast för barn som går i skolan och är 12 år eller äldre. Detta gäller före och efter skolans slut, lovdagar, studiedagar och sommarlov. 

8. Familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdomar- Detta gäller om du har så stort behov av hjälp trots stödinsatser att du inte kan bo hos dina föräldrar. En bostad med service kan vara bättre än familjedaghem om man behöver omvårdnad av personal och kompetens. Så kan det vara om skolan finns på annan ort än där familjen bor.

9. Bostad med särskild service för vuxna och annan särskilt anpassad bostadDet finns tre olika boendeformer för vuxna där du kan få stöd:

1.Gruppbostad, som kan erbjudas om du har så stora behov av tillsyn och omvårdnad att det är nödvändigt att personal finns till hands dygnet runt. En gruppbostad består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. Då finns det en fast personalgrupp.

2. Servicebostad, som består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och en fast personalgrupp. Lägenheterna är i regel anpassade efter dina behov. Du kan få det stöd du behöver dygnet runt i den egna lägenheten.

3. Annan särskilt anpassad bostad, som innebär att du beviljas en egen lägenhet som är anpassad till dina behov. Ingen fast personalgrupp ingår.

10. Daglig verksamhetDu ha rätt till daglig verksamhet om du har en funktionsnedsättning och är i yrkesverksam ålder men inte har ett arbete och inte heller studerar. Verksamheten ska anpassas efter dina behov och önskemål och ge dig en meningsfull sysselsättning. Det kan till exempel vara en praktikplats.Daglig verksamhet kan också vara att delta i olika aktiviteter och sysslor på ett dagcenter eller på en arbetsplats. Ibland betalar kommunen ut en mindre symbolisk ersättning.

 

Vad kostar det?Du betalar inget för den hjälp du får. Kommunen får dock ta ut avgifter för bostad, fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter om du har hel ålderspension, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning.

Var ansöker du? - Du själv måste ansöka om det. Den som är under 15 år eller inte kan, kan få hjälp av vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare att göra det. Jag personligen fick hjälp av sociala. Hon gav mig en skriftlig ansökan som vi fyllde i och skickade in. Tog 2-3 veckor innan första mötet ägde rum. 

Tystnadsplikt gällerDen personal som utför stödinsatser får inte prata om eller lämna ut något om dina personliga förhållanden till obehöriga. Beroende på din ålder och hur mogen du är har personalen tystnadsplikt mot din vårdnadshavare och även god man.

Vill du klaga: LSS är en rättighetslag. Det betyder att du kan överklaga beslut till domstol som också kan ändra på vad till exempel kommunen bestämt.

 

Tänk på att: Om kommunen beslutar om du ska få stöd enligt LSS görs en helhetsbedömning av vilka behov du har och om du kanske redan får den hjälp du behöver. Kommunen ska också se till hela din livssituation och väga samman de sociala, psykologiska och medicinska omständigheterna. Den inställning och de önskemål du själv har ska väga tungt i bedömningen. Besluten ska vara skriftliga så att du kan överklaga om du inte är nöjd. Du kan själv anställa en eller flera personliga assistenter. Du kan också låta kommunen eller någon annan, som har tillstånd att bedriva personlig assistans, ordna den assistans som du beviljats. Behöver du assistans mer än 20 timmar per vecka på dina grundläggande behov så är det försäkringskassan som tar hand om det. 

 

Källhänvisning: LSS. 1177. Habiliteringen. Socialsekreterare barn och unga. 

 

..

Lämna gärna en kommentar om du har funderingar, åsikter eller egna upplevelser som du vill ventilera. 

 

Tack för mig!

Min egna partner skickade nedlåtande sms till mig från ett annat nummer

Jag har gått igenom väldigt många otroheter av samma person. Jag var van vid att det pågick . Vad jag vet/inte vet är om det var träffar också, det är en info jag kan klara mig utan. Jag vet bara att varje gång var via text. Jag skulle dock inte kalla det för varje gång jag skulle mer säga att det aldrig slutade. Det rullade på, så det blev helt enkelt också min vardag. Jag uppfattade inte varningssignalerna som man oftast gör.

Jag har inte fått någon förklaring om någonting då jag inte ens fått någon bekännelse. Det är inget jag grubblar kring idag men det är självklart en faktor till att jag inte litar på att ha en partner idag. 

Den värsta otroheten var när jag var höggravid. Ja hade glömt bort i mitt huvud att otrohet fanns i relationen, jag hade glömt bort helt hur det påverkar en. Som jag skrev så var det min vardag. Men detta sätt att få reda på det stack ut och kommer nog finnas i min hjärna för resten av livet. 

Vi låg och sov och jag vaknade klockan halv 5 på morgonen av att ett mobilalarm sattes igång. Han var en  tungsovare så han kunde sova igenom vilket alarm som helst. Dessutom så kom inte alarmet från sovrummet. Hans mobil hade han alltid under kudden när han sov och höll krampaktigt i, och jag hade min på fönsterbrädet ovanför sängen. Så jag gick upp ur sängen, tog min mobil och lokaliserade mobilalarmet till hallen. Väl där så letade jag bland fickor i alla jackor men hittar inget. Jag sneglade mot hans jobbarbyxor och i första fickan jag letade i hittar jag en ringande mobil. En ett år äldre modell av den han redan hade. Så jag stängde av alarmet och lyssnade om han hade vaknat. Hjärtat slog i 100 och mobilen plingade upp av meddelanden från en dejtingapp. Jag kunde inte låsa upp mobilen då det var kod.

MEN ......Helt utan att tänka så tog jag min mobil och öppnade ett meddelande, där ett spårlöst nummer hade smsat mig på ett nedlåtande sätt om mig. Jag ringde det numret från min mobil med okänt nummer och då började den andra mobilen i min hand att ringa med okänt nummer. Jag tror mitt undermedvetna kände något som min hjärna inte kunde koppla just då. Men jag höll kvar i den andra mobilen, smög tillbaka in i rummet och la mig i sängen. Jag vågade inget annat. 

klockan 9 vaknar han till och jag har inte fått en blund. Hjärnan hade snurrat. Inte för att han är otrogen igen utan för jag visste inte om jag skulle berätta för honom eller inte. Han hade som sagt ett hett humör. Efter att vi två hade varit uppe i 2 timmar så frågade han mig tillslut hur det stod till och blev smått irriterad för att jag inte var helt tillgänglig. Så jag drog fram mobilen och visade vad jag hittat. Han kom med olika förklaringar. 1. Den var inte hans. 2. Han visste inte vad jag pratade om. 3. Han hade appen förut men han fick meddelanden från folk på den ändå även fast han hade tagit bort appen. 4. Han använde inte den mobilen. Och så rullade det på i höga toner tills jag frågade om han kunde öppna den. Han greppa tag i mobilen och slängde den i väggen där soffan stod. Han skrek och frågade om jag var nöjd när jag fick honom att förstöra sina saker. Mobilen blev inte liggande länge till innan han tog upp den och böjde den på mitten. Sedan skrek han att jag skulle låta hans saker vara. Jag berättade inte att dem nedlåtande smsen till mig kom från numret som är kopplat till den mobilen. Jag ville inte ta reda på vad mer som kunde ha hänt i rummet. 

I den stunden ångrade jag mig att jag ens gick upp ur sängen. Varför kunde inte jag också varit en tungsovare. Han gjorde inget fysiskt mot mig då jag var höggravid. Jag åkte hem till mina föräldrar och berättade allt för min mamma som ville anmäla både hans beteende och smsen. Men jag sa nej. 

Den otroheten tog faktiskt hårt, det var utöver det vanliga. Både sättet han var otrogen på, hur jag kom på det och att jag fick veta annat som jag nog inte ville veta egentligen. Hans ilska ger mig mardrömmar idag som känns verkliga. Han hade den som sagt bara mot mig, sin partner. 

 

..

Lämna gärna en kommentar om du har funderingar, åsikter eller egna upplevelser som du vill ventilera. 

 

Tack för mig!

 

Varför är jag anonym

Jag har gått från handskrivna anonyma samt privata dagböcker till tangentskrivna anonyma samt öppna blogginlägg. Jag har alltid skrivit ner det som tynger mig mest och det som förändrar mitt liv. Jag känner att det är skönt att ventilera någonstans. Förut ville jag bara ventilera ner i en bok för mig själv bara för att få ner det. Nu vill jag att andra ska kunna läsa det och kommentera det, både negativt och positivt. För det är vanligt att man själv hamnar i en slags bubbla där man inte ser ett bredare perspektiv. Skriver jag en rad i en bok som ingen ser så kommer jag inte få något svar. Skriver jag däremot ut det så någon ser då är chansen större att jag får ett svar. Ett bredare perspektiv, ett svar jag själv kanske inte tänkt på. Det är så lätt att gro inåt i en bubbla och sluta se värdet i saker. 

Så varför är jag anonym?

Enklaste förklaringen är att jag inte vill bli dömd. Det är nog ingen som vill. Jag vill kunna skriva av mig och veta att folk förhoppningsvis lägger fokuset på innehållet. Hur jag ser ut och vad jag heter är irrelevant för det jag förmedlar. 

Den svåra förklaringen är att vissa ämnen som jag skriver om är något jag inte tagit upp för folk som känner mig. Inte ens för familjen.  Dem vet att jag varit i ett destruktivt förhållande men dem vet inte detaljer. Dem vet heller inte hur minnena tar död på mig idag. Jag har valt själv att dem inte ska veta. 

En annan förklaring är att det jag skriver kan anses som förtal. För jag har inte anmält det jag har utsatts för men tar ändå upp det. Av känslomässiga själ. 

"Förtal innebär att peka ut någon som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Det har ingen egentlig betydelse om uppgifterna är sanna eller inte. Tyngdpunkten läggs vid om uppgiften är ägnad att utsätta annan för missaktning." - Detta har jag diskuterat med en myndighet och jag är medveten om konsekvenserna. Det är bara personen som jag skriver om som kan anmäla mig för förtal. Men då måste han ha bevis på att det är jag som skriver och att det handlar om honom. Sannolikheten för att det kommer hända är 0.01%. Han kan hitta bloggen eller bli tipsad såklart. Jag vet vilka risker jag sätter mig i. Det hade blivit lättare/större chans på förtal om jag gjorde detta och han var under utbredning eller är icke dömd. Han är anmäld tidigare om sånt här men inte från mig. 

Varför har jag inte anmält? - Det förklarar jag sen. 

 

..

Lämna gärna en kommentar om du har funderingar, åsikter eller egna upplevelser som du vill ventilera. 

 

Tack för mig!

Jag ville aldrig ha barn från början

Jag har tidigare skrivit om definition av våld. I denna situation var det mycket psykiskt och latent våld som jag utsattes för. Jag anpassade mig till situationen för att slippa konsekvenser som skrämde mig. Jag tillät honom att bestämma.

Anledningen till varför jag har barn är denna. 

Jag var i mitt unga 20år stadie. Kvar i förhållandet sen 1,5 år tillbaka som jag inte vågade lämna. Det kom till den punkten där jag tror att han ville ha mer kontroll. Han ville att vi skulle ha ett barn tillsammans. Med tanke på att jag var manipulerad in i det djupaste och väldigt rädd för den här personen så blev det ett barn. Han sa till mig ordagrant att han ville ha barn och om jag inte ville ha det så skulle jag lämna honom. Och eftersom han är en person med en baktanke så fortsatte han meningen med att om jag skulle lämna honom så skulle det få konsekvenser som gjorde att jag skulle ångra mitt beslut. Redan där var jag kallsvettig, skakig som om jag var frusen och helt enkelt rädd för konsekvenserna. 

Så jag blev gravid. Jag hade en väldigt jobbig graviditet överlag och hans beteende mot mig gjorde inte saken bättre. Hans otrohet, verbala misshandel, ej delaktig m.m. Men jag födde vårt barn tillslut och jag kände inte alls den lyckliga stund som man ser alla andra nyblivna mammor visa. Jag kände mig mest rädd. Rädd för att jag inte var redo, rädd för vad som skulle hända med mig då jag inte var gravid längre och ansågs inte som ömtålig, rädd för vad som skulle hända vårt barn. 

Så jag tog upp adoption. Jag fick ångra mina ord lika snabbt som jag sa dem. Höjd röst, höjd hand och smärta i hårbotten var det som hände. Men jag skulle göra vad som krävdes ändå för att skydda detta barn. Även om han inte alls brydde sig om barnet, han kollade inte ens på barnet. Det var enbart mig han ville åt. 

Jag ville aldrig ha barn. Jag blev tvingad genom latent -/psykiskt våld samt manipulering. Jag har aldrig hatat mitt barn, jag har tagit hand om mitt barn sedan första stund och det tänker jag fortsätta med. Det var BVC som upptäckte att det inte stod rätt till med mig och kontaktade soc som kontaktade psykiatrin och dem tillsammans fick oss att separera. 

Vad som hänt efter det är en annan historia som kommer upp om några veckor eller så. 

Det är läskigt hur 1 enda människa kan ha så mycket makt över en annan. Jag skäms över att jag inte gjorde något. Det är ett barn emellan. Jag är rädd för vad mitt barn kommer tycka när detta kommer ut. Vad ska jag säga. Det är smällar jag får ta då. 

Man har ansvar för sina egna val i livet. Men vissa saker är inte alltid ens egna val. Man får ta ansvar efteråt istället och ta egna beslut därifrån. Jag tar ansvar för mitt barn som jag till en början inte ville ha. Nu vill jag aldrig vara ifrån hen. 

Det är extremt tråkigt att sånt här ska hända. Att människor ska behöva gå igenom sånt här. Jag önskar ingen att gå igenom detta. 

 

..

Lämna gärna en kommentar om du har funderingar, åsikter eller egna upplevelser som du vill ventilera. 

 

Tack för mig!

Inblick i min autismspektrumdiagnos

 

En diagnos är ett hjälpmedel för en själv och samhället. Då samhället är skapat av ett visst beteendemönster. Alla beteenden matchar inte. Samma sak med att samhället är skapat av ideal och alla matchar inte i dem. Så en diagnos ser jag som en hjälp till att man ska kunna leva ett så relativt normalt liv som det går och folk vet om det, även fast man är utanför samhällsramen. Men för det så krävs en diagnos som är signerad av en psykolog. 

Du kan göra en diagnosutredning genom att själv kontakta vårdcentral, sociala, skolan eller annat alternativ som skickar en remiss till psykiatrin. Jag fick en remiss genom Prima som skickade mig till capio - psykiatri för vuxna. Eller så kan du själv kontakta psykiatrin.   

Jag gjorde min autismspektrumdiagnos rätt sent i livet. Jag och familjen visste redan att jag var något extra. Varför det tog sån tid vad för att jag hade gjort en mängd utredningar i tonåren för annat innan - bl.a. ADHD och aggressionsproblem - men dem visade bara att jag hade något men inte just det. I vuxen ålder blev jag gravid och där började det. Jag betedde mig inte som alla andra och dem trodde först att hormonerna gjorde mig deprimerad. Efter att barnet var fött fortsatte utredningen och jag förändrades inte som person. Dem grävde djupare i mitt liv och sedan fick jag min diagnos. 

Autismspektrum är uppdelad i 3 grader och första graden heter Aspergers syndrom. tredje graden är den som utvecklingsstörda brukar ha. Sen kan man naturligtvis ligga mellan de olika graderna. Så som mellan grad ett och två. Allting är så likt men dem skiljer sig ändå åt. 

Jag har gjort utdrag från min journal och satt ihop i en kort lista så ni får en överblick samt inblick på hur autismspektrum kan se ut. Kanske känner du igen dig i mycket av det. Jag fick rätt höga poäng som jag inte tagit med, ett exempel är 19 av 20 möjliga m.m. Listan ser mer negativ ut än vad den är. I sin helhet så sprider den ut ordet "osocial" eller "ensamvarg" i bredare aspekter. Jag är motsatsen till extrovert (dvs introvert). 

Jag har/är: 
-mentaliseringssvårigheter dvs svårt att förstå andras tankar och känslor. 
-Hög social ångest. 
-Överkänslig för lukter.  
-Överkänslig för starkt ljus så som solljus eller teknologiljus. 
-Mimikfattig och har inget spontant tal, hatar ex att småprata.
-Etablerar ej ögonkontakt. 
-Högre/större minne än "normal" personer dvs personer utan diagnosen. 
-Något slags tvång att räkna allt, komma ihåg siffror, sortera allt, upprepade gånger låsa dörren, klappa händerna när jag är glad. 
-Tydliga specialintressen (går inte in mer på dem). 
-Starkt uppmärksamhet på detaljer. 
-Stort behov av egentid. 
-Starkt ogillande av kroppskontakt, får lätt depression/ångest av spontan kroppskontakt. 
-Ej hängt med i den Beteendemässiga/Intressemässiga transition som är vanlig för flickor runt puberteten, istället hållit mig till Barndomen. 
-Svårigheter med social förståelse och att bli förstådd. 
-Umgås helst med äldre än personer i samma ålder. 
-Behöver ej hjälp att klä på mig, matas eller tvättas - är välvårdad. 
-Har agorafobi dvs fobi för offentliga platser, stor folkmängd och trängsel - detta är ångestframkallande. 

Jag försöker kombinera allt detta och vara en bra ensamstående förälder/mamma med hjälp av myndigheter - därav habiliteringen och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) . Jag är stolt över mig själv. Och tacksam för hjälp. 

Vilken diagnos jag har inom autismspektrum låter jag förbli osagt. Det är irrelevant för er.

Även om du känner igen dig och inte har en diagnos så ber jag dig att inte självdiagnostisera men gör gärna en utredning.  Personligen så tar jag diagnoser på väldigt stort allvar. Däremot så är jag lite som staten med att det ska bevisas att man har en. Det finns väldigt många som påstår sig ha en diagnos men i samma mening även säger att dem inte tänker göra en utredning, just för att dem vet svaret. En sådan person har jag svårt att ta på allvar. Jag visste att jag var annorlunda men jag sa inget fören jag hade diagnosen på papper. 

Om man inte vill tro på diagnoser så kan man iallafall tro på olika beteenden. 

 

...

Lämna gärna en kommentar om du har funderingar, åsikter eller egna upplevelser som du vill ventilera. 

 

Tack för mig!

Definition av våld

Jag är en av dem som levt i ett destruktivt förhållande. Jag är även en av dem som inte såg det just där och då. Jag ska informera om vad våld är för något. I detta fall "våld i nära relation". Vilket kan vara en relation med en partner, förälder, släkting m.m. 

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer, eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill. 

Exempel:

1. Om jag inte vill kramas och den andre personen skadar, smärtar , skrämmer eller kränker mig så att jag tillslut kramas ändå. Då är det våld. Jag gör en handling jag inte vill pga en annan människa. 

2. Om jag vill gå ut och den andra skadar, smärtar, skrämmer eller kränker mig så att jag tillslut inte går ut. Då är det våld. Jag gör en handling där jag avstår de jag vill pga en annan människa. 

 

Olika typer av våld:

Fysisk våld: Knuffar, slag, hålla fast, nypa, dra i håret..

Psykiskt våld: Hot, förlöjligande, kontroll, hot mot andra och annat..

Sexuellt våld: påtvingat sex, sex som man inte vågar säga nej till, sexuella trakasserier..

Materiellt våld: Slå sönder saker t.ex dörrar, personliga saker förstörs eller göms..

Ekonomisk våld: Kontroll av ekonomi och tillgångar, sätta någon annan i skuld..

Latent våld: våld som skrämmer och hotar i kraft av sin möjlighet. Den som utsätts för våld i nära relation lever i ständig beredskap för risken om nytt våld. Den som är utsatt skapar en strategi och anpassat beteende för att undvika våld. 

Försummelse/vanvård: Inte ge någon den omsorg den behöver till exempel sjuka, handikappade, gamla och barn.

Hedersvåld: Begränsa personens rättigheter, och frihet. Med hänvisning till gruppens eller familjens heder. 

 

källhänvisning:  Socialförvaltningen (SOF) våld i nära relation (hemkommunen). Socialförvaltningen (SOF) familjeresursen (hemkommunen). Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) (landstinget).

 

Om du blir utsatt och vet om det så skaffa all hjälp du kan få. Be en granne eller närstående ringa polisen. Gå till vårdcentralen för att berätta.

Om du blir utsatt och inte vet om det (alla andra påpekar det) ta kontakt med myndigheter eller sök upp vårdcentral och prata om det ändå. 

Om du som utomstående ser något av detta så kontakta polisen 112.

Gör en anmälan. 

 

Sånt här är jobbigt och jag vet av erfarenhet. Jag fick hjälp väldigt snabbt. Några ord sas och sen var processen igång från min sida att bli så trygg som möjligt. 

Våld är aldrig okej hur gammal, mentalt instabil eller stabil man än är. Du är aldrig ensam. 

 

...

Lämna gärna en kommentar om du har funderingar, åsikter eller egna upplevelser som du vill ventilera. 

 

Tack för mig!

Upp